Monthly Archives: December 2011

Hverdagslykke

Vi mennesker søker stadig dette ene, lykken. Lykken kan ikke sees, men vi kan ane den. Og når vi endelig tror vi har funnet den, forsvinner den like brått igjen. Jeg tror også det finnes et lite likhetstegn mellom begrepene lykke og meningen med livet. Lykken er nok sjeldent en varig tilstand, den er stort sett bare på besøk, men utgjør en viktig del av livets gang. Og kanskje må man også ha opplevd sorgen for å kunne kjenne igjen lykken. Livet bør ikke være en kamp om å finne lykken, men man skal være takknemlig i de øyeblikk den oppstår, som en slags hverdagsmagi.

I høst ble det laget en kampanje for “hverdagslykke”. Disse fem rådene ble gitt, og kanskje er de ikke så helt dumme:

1) Knytt bånd med folk rundt deg

2) Vær aktiv

3) Vær oppmerksom, få med deg de små viktige ting i livet

4) Fortsett å lære

5) Gi, det kan være i form av din tid, kanskje i form av tjenester

Lykke til!